Ετήσιες Προβλέψεις – ΥΔΡΟΧΟΟΣ 2022

ASTROTEAM GUEST
09/12/2021

Καλή χρονιά Υδροχόοι!

Οι Υδροχόοι τη νέα χρονιά, το 2022 θα ασχοληθούν με ζητήματα της οικογένειας, των αδελφών, τους συγγενείς τους, τα οικονομικά τους σχέδια, τους φίλους και τις ομάδες τους, την εργασία τους, τις μετακινήσεις και θα αποζητήσουν αποστασιοποίηση, απομόνωση για ανασκόπηση και σκέψη.

Ιανουάριος 2022

Οι γεννημένοι το β’ και γ’ δεκαήμερο θα ασχοληθούν με θέματα οικογένειας αλλά και τη σχέση με τους φίλους τους.
Όσοι έχουν γεννηθεί το γ’ δεκαήμερο, θα έχουν νέες ιδέες για να αυξήσουν τα εισοδήματα τους. Όμως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην παρασυρθούν από φίλους τους σε λάθος οικονομικές επιλογές. Ακόμη, οι ανήκοντες στο ίδιο δεκαήμερο θα έχουν απρόβλεπτες μετακινήσεις, που απαιτούν την προσοχή τους. Από την άλλη δεν αποκλείεται να έχουν καθυστερήσεις ή αναβολές στις μετακινήσεις τους.

Φεβρουάριος 2022

Οι Υδροχόοι του β’ δεκαημέρου το Φεβρουάριο θα θέσουν νέους προσωπικούς στόχους, που οι ίδιοι θα τους οργανώσουν μεθοδικά με σχέδιο. Δεν αποκλείεται τα νέα σχέδιά τους να τους φέρουν αντιμέτωπους με θέματα της οικογένειας, με συνέπεια να τους προκαλέσουν αναβολές.
Θα έχουν, επίσης, εμπνεύσεις και ιδέες στα οικονομικά θέματα, που χρειάζεται να εξετάσουν με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια.
Στις 14 Φεβρουαρίου οι Υδροχόοι θα είναι περιορισμένοι ως προς τις μετακινήσεις αλλά και την επικοινωνία τους.

Μάρτιος 2022

Τα ζητήματα της οικογένειας θα συνεχίσουν να απασχολούν τους γεννημένους το β’ δεκαήμερο, που ίσως να μην τους βοηθούν να εκπληρώσουν τους προσωπικούς τους στόχους. Θα συνεχίσουν να έχουν εμπνεύσεις και ιδέες για τα επιχειρηματικά και οικονομικά τους σχέδια.
Μετά τις 20 Μαρτίου θα είναι έντονα φιλόδοξοι και θα ξεκινήσουν δράση για την εκπλήρωση των προσωπικών τους στόχων.

Η έμπνευση και οι ιδέες δε θα σταματήσουν να τους έρχονται…

Απρίλιος 2022

Οι Υδροχόοι α’ και β’ δεκαημέρου τον Απρίλιο θα έχουν την ανάγκη της επικοινωνίας και θα ταξιδέψουν. Οι μετακινήσεις θα είναι ψυχοθεραπευτικές για αυτούς.
Δε θα σταματήσουν να οργανώνουν τα σχέδιά τους για την εκπλήρωση των προσωπικών τους στόχων.
Η έμπνευση και οι ιδέες δε θα σταματήσουν να τους έρχονται, στο οικονομικό πεδίο και αφορά το γ’ δεκαήμερο.
Δεν αποκλείεται να έχουν απρόβλεπτα γεγονότα στην οικογένειά τους, που μπορεί να προκαλέσουν αναταραχές στις 30 Απριλίου και αφορά περισσότερο όσους ανήκουν στο β’ δεκαήμερο.

Μάϊος 2022

Το β’ δεκαήμερο μπορεί να έχουν απρόοπτες αλλαγές και γεγονότα στην οικογένειά τους, όπως ξαφνικές μετακινήσεις ή αλλαγή διαμονής.
Οι γεννημένοι το γ’ δεκαήμερο δε θα σταματήσουν να κάνουν σχέδια που αφορούν το οικονομικό πεδίο. Ακόμη, μπορεί να επιχειρήσουν να εκπληρώσουν κάποια από αυτά.

Ιούνιος 2022

Τα θέματα της οικογένειας θα απασχολήσουν έντονα τους Υδροχόους του α’ και β’ δεκαημέρου.
Η ανάγκη για μετακινήσεις, επικοινωνία και για λόγους εργασίας ή παιδιών θα είναι έντονη, για το του α’ δεκαήμερο.
Δεν παύουν να διαβλέπουν ευκαιρίες στο οικονομικό πεδίο και θα ξεκινήσουν δράση υλοποίησής τους και ιδίως όσοι ανήκουν στο γ’ δεκαήμερο.
Το β’ δεκαήμερο των Υδροχόων, δεν αποκλείεται να ασχοληθεί με τα παιδιά τους ή με τα χόμπι τους.

Θα αναζητήσουν την απομόνωση…

Ιούλιος 2022

Τον Ιούλιο θα κάνουν μικρά ταξίδια και κοντινές μετακινήσεις, που συνδέονται με την εργασία τους. Θα τους απασχολήσουν θέματα του σπιτιού και θα εστιάσουν στα χόμπι τους, στα παιδιά τους και γενικότερα σε δραστηριότητες που αγαπούν. Οι διακοπές είναι στο πλάνο τους.
Η επικοινωνία των Υδροχόων του α’ δεκαημέρου θα είναι έντονη με συνεργάτες αλλά και στο χώρο της εργασίας.
Θα αναζητήσουν την απομόνωση και θα κάνουν εκ νέου ανασκόπηση των οικονομικών τους σχεδίων και αφορά το β’ δεκαήμερο. Επίσης, θα αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά τους ή στις αγαπημένες ασχολίες τους.
Οι Υδροχόοι του γ’ δεκαημέρου χρειάζεται να ελέγξουν τα συναισθηματικά τους ξεσπάσματα. Θα έχουν σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις και στην επικοινωνία με τους συγγενείς τους, μετά τις 17/7/2022. Ακόμη, μπορεί να λάβουν χρήματα ή να αναβαθμιστούν στην εργασία τους και στα οικονομικά τους.

Αύγουστος 2022

Όσοι είναι γεννημένο το α’ δεκαήμερο, δεν αποκλείεται να λάβουν χρήματα από συνεργασίες ή συνεταιρισμούς.
Τα ζητήματα της οικογένειας θα απασχολήσουν τους Υδροχόους του β’ δεκαημέρου, σε σημείο που μπορεί να τους αναστείλουν κάποιες δράσεις.
Οι Υδροχόοι του γ’ δεκαημέρου θα έχουν έντονη φαντασία και ιδέες που μπορεί να τους παραπλανήσουν σε λάθος επιλογές. Χρειάζεται να δείξουν μεγάλη προσοχή στις συμβουλές ή προτάσεις προερχόμενες από συνεργάτες.
Στις 14/8/2022 οι Υδροχόοι του δεκαημέρου θα συναντήσουν προβλήματα στις συνεργασίες τους και θα χρειαστεί σωστή διαχείριση, διότι μπορεί να επηρεάσει και τα ζητήματα της οικογένειας που συνδέονται με ξαφνικές μετακινήσεις ή αλλαγές διαμονής.

Ανατροπές στα ζητήματα του σπιτιού τους.

Σεπτέμβριος 2022

Οι Υδροχόοι του α’ δεκαημέρου το Σεπτέμβριο θα κληθούν να επανεξετάσουν την σχέση τους με τους συγγενείς τους και δεν αποκλείεται να βρεθούν αντιμέτωποι μαζί τους με νομικά θέματα και υποθέσεις.
Οι ανήκοντες στο β’ δεκαήμερο θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, περιορισμούς και ανατροπές στα ζητήματα του σπιτιού τους. Ίσως αποζητήσουν την απομόνωση. Όσοι ανήκουν στο β’ δεκαήμερο χρειάζεται να επανεξετάσουν το πλάνο τους για τα οικονομικά σχέδια, που χρειάζεται μεγάλη προσοχή με τις συνεργασίες τους.
Οι Υδροχόοι του β’ δεκαημέρου θα δεχτούν κριτικές και σχόλια, που μπορεί να συνδέονται με οικογενειακά ζητήματα ή προβλήματα.
Στις 16/9/2021 οι Υδροχόοι α’ και β’ δεκαημέρου θα χρειαστεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα επενδύσεων ή δανείων, διότι μπορεί να είναι λάθος οι επιλογές τους.

Οκτώβριος 2022

Οι Υδροχόοι του α’ δεκαημέρου θα βρεθούν αντιμέτωποι με θέματα που αφορούν τους συγγενείς τους ή τα αδέλφια τους, που μπορεί να αφορούν νομικά θέματα. Επίσης, η δημόσια εικόνα τους θα δεχτεί κριτική.
Τα οικονομικά σχέδια των Υδροχόων του β’ δεκαημέρου μπορεί να αποβούν παραπλανητικά και χρειάζεται να τα επανεξετάσουν προσεκτικά για να διακρίνουν τα μειονεκτήματα.
Τα οικογενειακά ζητήματα θα πλήξουν τους Υδροχόους του γ’ δεκαημέρου, που είναι πιθανό να επηρεάσει και τη δημόσια εικόνα τους.

Νοέμβριος 2022

Οι Υδροχόοι του α’ και β’ δεκαημέρου το Νοέμβριο θα εστιάσουν στα οικογενειακά ζητήματα, το κοντινό τους περιβάλλον αλλά και το δημόσιο προφίλ τους. Η ζωή μπορεί να τους φέρει σε δυσκολίες και ανατροπές που δεν τις περιμένουν.
Οι Υδροχόοι του γ’ δεκαημέρου χρειάζεται να επανεξετάσουν τα οικονομικά τους σχέδια. Στις 15/11/2021 οι Υδροχόοι του γ’ δεκαημέρου μπορεί να λάβουν χρήματα από την εργασία τους.

Δεκέμβριος 2022

Οι Υδροχόοι του β’ και γ’ δεκαημέρου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα που συνδέονται με τα οικογενειακά ζητήματα. Επίσης, τα οικονομικά θέματα είναι το εφαλτήριο, που θα πυροδοτήσουν ζητήματα με φίλους ή ομάδες. Χρειάζεται να επιδείξουν συγκράτηση και να μην προβαίνουν σε ξεσπάσματα.

Σύνοψη

Οι Υδροχόοι του α’ δεκαημέρου θα ταξιδέψουν και θα επικοινωνήσουν. Τα θέματα οικογένειας θα τους απασχολήσουν. Επίσης, δεν αποκλείεται να λάβουν χρήματα από συνεργασίες και συνεταιρισμούς. Ακόμη, μπορεί να τους απασχολήσουν νομικά ζητήματα σε σχέση με τους συγγενείς τους.

Οι Υδροχόοι του β’ δεκαημέρου θα ασχοληθούν με την οικογένειά τους και θα έχουν ιδέες και εμπνεύσεις για νέα οικονομικά σχέδια. Όμως, χρειάζεται προσοχή να μην παρασυρθούν σε λάθος κατευθύνσεις. Θέματα οικογένειας θα απασχολήσουν τους ανήκοντες αυτού του δεκαημέρου και μπορεί να αναστείλουν τα σχέδια τους.

Οι Υδροχόοι του γ’ δεκαημέρου θα ασχοληθούν με θέματα οικογένειας αλλά και με τους φίλους τους. Η βελτίωση των οικονομικών τους θα είναι στο πλάνο τους. Προσοχή στα συναισθηματικά τους ξεσπάσματα. Σημαντικές αλλαγές θα επέλθουν στη σχέση με τους συγγενείς τους. Δεν αποκλείεται οι ανήκοντες σε αυτό το δεκαήμερο να δουν βελτίωση ή αναβάθμιση στην εργασία τους. Είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στην οικογένειά τους, οπότε χρειάζεται η προσοχή τους.

 

Από τον Ελευθέριο Τσιάπουλα

 

Το δικό σου, μοναδικό ID Zodiac – Necklace, θα το βρεις εδώ!

 

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα