Μαθήματα Αστρολογίας απο εξειδικευμένους εισηγητές, με φυσική παρουσία στην Αθήνα ή online σε όλο τον κόσμο!

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ε.Ε. είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με σκοπό να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της Αστρολογίας με προγράμματα σπουδών που καλύπτουν όλους τους κλάδους της Αστρολογίας και είναι σχεδιασμένα τόσο για τους σπουδαστές που αποβλέπουν στο να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, όσο και για τους ερασιτέχνες ή επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε κάποιους κλάδους της αστρολογίας ή να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια.

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ έχει συσταθεί από διακεκριμένους Αστρολόγους με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της Αστρολογίας καθώς επίσης και στον τομέα της συμβουλευτικής.

Με όραμά την αναβάθμιση της Αστρολογίας στο υψηλό επίπεδο που της αναλογεί, οι συνεργασίες πραγματοποιούνται με τους σημαντικότερους Έλληνες αστρολόγους αλλά  συχνά και αστρολόγους από το εξωτερικό για να εισηγούνται εξειδικευμένα σεμινάρια.

Δείτε άρθρα σχετικά με μαθήματα