Ο αστρολογικός χάρτης σας

 

Ο αστρολογικός χάρτης σας για να υπολογιστεί με ακρίβεια, χρειάζεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος γέννησής σας.

Αν δεν γνωρίζετε την ώρα γέννησής σας με ακρίβεια, μπορείτε να βάλετε αυτή που θεωρείτε πιο σωστή.
Μπορείτε να βρείτε την ώρα γέννησής σας στη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Ο υπολογισμός της θερινής ή της χειμερινής ώρας γίνεται αυτόματα.
Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς κάποια πράξη.
Αν δεν βρίσκετε την πόλη που έχετε γεννηθεί, βάλτε την πλησιέστερη μεγάλη πόλη.

“Υπολογισμός θερινής ώρας από το 1975 και μετά”

Για άγνωστη ώρα, αφήστε τις επιλογές στο μηδέν