Ψυχικά Φαινόμενα – Out of Body Experience: Μια μικρή αστρολογική στατιστική

ASTROTEAM GUEST
25/11/2020

Οι εξωσωματικές εμπειρίες, αλλιώς και out of body experiences, κατατάσσονται στα ψυχικά φαινόμενα και είναι η εμπειρίες κατά τις οποίες το άτομο νιώθει ότι βγαίνει από το σώμα του και βιώνει μια υπερβατική κατάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διαλογισμού, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο.

Στην παρακάτω έρευνα, μελετώνται δείγματα από αστρολογική βάση και εξετάζουμε ποιες συνιστώσες καταφαίνονται έτσι ώστε να αποδώσουμε αστρολογικά μοτίβα στην συγκεκριμένη εμπειρία. Τα δείγματα/άτομα είναι καταγεγραμμένα στη βάση astrodata bank όπου και ελήφθησαν, ταξινομήθηκαν και καταμετρήθηκαν. Σκοπός της έρευνας δεν είναι να επαληθεύσουμε την εγκυρότητα των εμπειριών αλλά να μελετηθεί το αστρολογικό υπόβαθρο των δειγμάτων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αστρολογική μελέτη και όχι η πίστη (ή όχι) στο φαινόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα είναι από διάφορες ηλικίες, δεν γνωρίζουμε το φύλλο τους, ούτε κάποιο άλλο προσωπικό στοιχείο. Οι εμπειρίες, κατά βάση, ήταν αποτέλεσμα διαλογισμού, όμως υπάρχουν και δείγματα στα οποία η εξωσωματική εμπειρία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια τοκετού, εγχείρησης, ατυχήματος ή και κατάστασης που έφερε το άτομο κοντά στο θάνατο. Πολλά δείγματα είχαν εμπειρίες σε μεγάλη ηλικία, ενώ άλλα είχαν από παιδιά. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις η εμπειρία επαναλήφθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Όλα τα δείγματα είναι βαθμολογημένα με C στην κλίματα Rodden, που σημαίνει ότι τα δεδομένα υπάρχουν στο databank χωρίς πηγή, είτε από άρθρα, περιοδικά, ημερολόγια, αρχεία ή μέσω αστρολογικής διόρθωσης και όχι από πιστοποιητικό γέννησης. Η ένδειξη λοιπόν υπαγορεύει πως η οποιαδήποτε έρευνα πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή κυρίως σε ότι αφορά Ωροσκόπο, Σελήνη και οικοθέτηση ωροσκοπίου.

Ξεκινώντας, κατηγοριοποιήθηκαν και καταμετρήθηκαν οι Ωροσκόποι των 100 δειγμάτων για να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι πιο ‘δεκτικοί’ στα ψυχικά φαινόμενα. Δεν βρέθηκε κάποια τριπλότητα που να επικρατεί καθώς είχαμε: 34 Μεταβλητούς, 33 Παρορμητικούς και 33 Σταθερούς. Ωστόσο, από τους 33 Παρορμητικούς, οι 16 ήταν Ζυγοί Ωροσκόποι και από τους 33 Σταθερούς, οι 15 ήταν Λέοντες Ωροσκόποι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, διότι στην έρευνα μελετήθηκε πολύ ο 12ος οίκος, ως οίκος ψυχικών ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, τα άτομα με Ωροσκόπο Ζυγό, είχαν ακμή 12ου στην Παρθένο, άρα ο Κυβερνήτης του 12ου ήταν ο Ερμής. Ενώ τα άτομα με Ωροσκόπο Λέοντα, είχαν ακμή 12ου στον Καρκίνο, με Κυβερνήτη τη Σελήνη. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον, διότι και ο Ερμής και η Σελήνη σχετίζονται με τη μνήμη, τους αυτοματισμούς και την επεξεργασία των πληροφοριών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ερμής, είχε στην αρχαιότητα φήμη Ψυχοπομπού, ιδιότητα που σαφέστατα μπορούμε να αποδώσουμε και στην Σελήνη.

Μετέπειτα, εξετάστηκε η Σελήνη. Δεν βρέθηκε κάποιο Ζώδιο που να έχει περισσότερα δείγματα. Και επίσης οι τετραπλότητες ήταν σχεδόν ισομοιρασμένες. Η υποψία ότι μπορεί οι Σελήνες του Νερού να είναι πιο ψυχικές, ήταν αβάσιμη. Κατά κύριο λόγο, σημασία έπαιξε η σύνδεση της Σελήνης με πλανήτες όπως Ουρανό και Ποσειδώνα, καθώς και η γενικότερη σύνθεση αυτής στο χάρτη. Για παράδειγμα, είχαμε Σελήνη στο Λέοντα ή/και στον 5ο οίκο, θέση που σχετίζεται συμπτωματικά με την έξαρση του Ποσειδώνα, και επειδή έκανε όψη με Ποσειδώνα ή Ουρανό, τότε σαφώς θεωρήθηκε πολύ ψυχική Σελήνη. Σε κάποιες περιπτώσεις, είχαμε αρκετές που ήταν στον 9ο οίκο ή στον 8ο και έκαναν συνδέσεις με Δια, Πλούτωνα, Ουρανό, Ποσειδώνα. Αυτές ακόμη και αν είναι σε ζώδια όπως του Δίδυμου ή του Τοξότη, μέχρι και του Αιγόκερω ή του Ταύρου, πάλι χρωματίζονταν αναλόγως. Σε μερικές περιπτώσεις, η Σελήνη ήταν σε αναιρετική μοίρα αν και αυτό δεν αξιολογήθηκε περαιτέρω, μιας και δεν είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία της ώρας γέννησης (η Σελήνη ταξιδεύει γρήγορα) .

Καθοριστική όμως η σημασία του Ποσειδώνα και του Ουρανού στη συγκεκριμένη μελέτη. Σε 31 περιπτώσεις ο Ουρανός ήταν γωνιακός, ενώ στις 28 ήταν ο Ποσειδώνας. Επίσης συχνά τους φιλοξενούσαν οίκοι όπως ο 9ος, ο 5ος και ο 3ος. Όχι τόσο συχνά όμως ο 12ος.  Το συντριπτικό  ποσοστό 81%  είχε όψεις με αυτούς στο χάρτη (ανεξαρτήτως οικοθεσίας). Κυρίως όψεις με τα Φώτα (Ήλιο/Σελήνη), Ερμή και Δια. Συχνά ο Ποσειδώνας είχε και με τον Άρη. Επίσης πολλές φορές αυτοί οι δύο (Ουρανός – Ποσειδώνας) είχαν και όψη μεταξύ τους. Γενικά οι όψεις ήταν κατά βάση οι σκληρές (σύνοδος-τετράγωνο-αντίθεση), ενώ σε πολύ λιγότερες οι αρμόνικες (κυρίως τρίγωνο, ελάχιστα εξάγωνα). Σημαντική όψη επίσης η χιαστί. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν και όχι πολλές, είχαμε σχηματισμούς, πάλι με τους ίδιους πλανήτες. Καταγράφτηκαν σχηματισμοί όπως Ταυ τετράγωνο, Μεγάλος Σταυρός, Bumerang, Yod και ένα Μεγάλο Τρίγωνο. Απαραίτητη η συμμετοχή του Ποσειδώνα και του Ουρανού στους σχηματισμούς, πολλές φορές και ως κορυφαίοι.

Οι υπόλοιποι πλανήτες όπως ο Πλούτωνας ή ο Κρόνος δεν εμφάνισαν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με εξαίρεση τον Πλούτωνα που σε 13 περιπτώσεις ήταν στον 12ο οίκο. Ο Δίας όμως συμμετείχε είχε σημαντική σύνδεση με τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό ακόμη και με αρμονική όψη, κάτι που σαφώς αναμένεται γιατί ο Δίας κυβερνά τα ταξίδια, ακόμη και τα ψυχικά! Σε 10 περιπτώσεις ήταν στον 12ο.

Ο 12ος οίκος ήταν πάρα πολύ συχνά πυκνοκατοικημένος. Επίσης βρέθηκαν Stellium. Συχνότερα σε ποσοστά, όμως είχαμε μέσα εκεί: τον Ήλιο (14 περιπτώσεις), τον Πλούτωνα (13 περιπτώσεις), όπως προαναφέρθηκε, αλλά και τον Βόρειο Δεσμό της Σελήνης (13 περιπτώσεις). Τουλάχιστον στις μισές περιπτώσεις ο Κυβερνήτης του 12ου είχε όψη με Δια, Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα, είτε συμμετείχε σε σχηματισμό είτε βρισκόταν μέσα στον ίδιο το 12ο οίκο.

Αξιολογώντας λοιπόν όλα τα παραπάνω καταλήγουμε ότι το αστρολογικό μοτίβο που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ψυχικό φαινόμενο είναι αποτέλεσμα όψεων Ουρανού και Ποσειδώνα με τα Φώτα και γενικότερης σύνθεσης του χάρτη, λαμβάνοντας υπόψιν το 12ο οίκο και τον κυβερνήτη του.

Προς επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, μελετήθηκε επίσης ο χάρτης του Edgar Cayce, του Κοιμώμενου Προφήτη. Ίσως ο μεγαλύτερος μύστης της μοντέρνας εποχής, με τεράστιες βιβλιοθήκες αρχείου των “προφητειών” του και της βοήθειας του στον κόσμο. Ο Cayce σε κατάσταση βαθύ ύπνου, σαν διαλογισμό, κατάφερνε να βγει από το σώμα του και να διαβάσει τα ακασσικά αρχεία του αστρικού πεδίου και να βοηθήσει ασθενείς ή να δώσει συμβουλή για πάρα πολλά θέματα. Και στη δική του περίπτωση έχουμε τα εξής: Ωροσκόπος στο Λέοντα και ακμή 12ου στον Καρκίνο. Ο Ουρανός στον Ωροσκόπο, γωνιακός σε όψη τετραγώνου με τη Σελήνη. Μια Σελήνη στον Ταύρο που αν και γήινη (σε έξαρση όμως), συνοδεύεται με τον Ποσειδώνα μέσα στον 9ο οίκο των ταξιδιών και γίνεται έντονα ψυχική. Και στη δική του περίπτωση έχουμε σύνδεση Ποσειδώνα (στον 9ο, οίκο του Δια) με  Δια (στον 5ο οίκο έξαρσης Ποσειδώνα) με τρίγωνο και Ποσειδώνα- Άρη πάλι με τρίγωνο. Ο Βόρειος Δεσμός στους Ιχθύες. Η Σελήνη πάλι ως Κυβερνήτης 12ου κάνει όψη τριγώνου με το Δία. Ο Ήλιος είναι στους Ιχθύες και στον 8ο οίκο, ενώ ο Πλούτωνας αποχωρίζεται το Μεσουράνημα, και όλη αυτή η σύνθεση επιβεβαιώνει ότι ήταν ένας ιδιαίτερα ψυχικός άνθρωπος αλλά και επαληθεύει τα παραπάνω ευρήματα με τα άγνωστα δείγματα.

Η έρευνα σαφώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής όμως στην αστρολογία πριν καταλήξουμε σε θεωρήματα ξεκινάμε πάντα με μικρές στατιστικές και στη συνέχεια παρακολουθούμε τα συμπεράσματα μέσω των ατομικών ωροσκοπίων που βλέπουμε. Έτσι λοιπόν στη προκειμένη έχουμε ένα σκελετό, ο οποίος θα ενισχυθεί με την προσωπική παρατήρηση και το πείραμα και μετά από αξιολόγηση θα διαμορφώσει ή όχι την αστρολογική απόδειξη. Σε καμία περίπτωση τα αστρολογικά μοτίβα δεν διαμορφώνονται τυχαία ή αυθαίρετα, αλλά είναι αποτέλεσμα παρατηρήσεων ετών, και σε πολλές περιπτώσεις, αιώνων.

Της Αναστασίας Διακίδη

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα