Ο Ορίζοντας και το ανατέλλον σημείο | Α’ 2 Μέρος

ASTROTEAM GUEST
09/04/2024

Ένας ωροσκόπος, μεταξύ πολλών άλλων, δείχνει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ατόμου και τις πλείστες φορές (ανάλογα και με τις όψεις αυτού) είναι αυτό που φαίνεται πρώτα στο άτομο παρά το ζώδιο του!

Ανάλογα με το πώς «βλέπει» τον Ήλιο του, τους υπόλοιπους πλανήτες αλλά και τα υπόλοιπα μαθηματικά σημεία στον χάρτη του, θα έχει το άτομο ευκολίες, προκλήσεις, αντιφάσεις, εμμονές, δυσκολίες, ευκαιρίες, διλήμματα, αντιρρήσεις, αποδοχές από τον εαυτό του αλλά και από τους άλλους.

Ο ωροσκόπος δεν είναι παρά ένα μαθηματικό σημείο στον χάρτη μας, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσωπικότητα ενός ατόμου. Είναι φύσεως Κριού και ό,τι αυτός εκπροσωπεί. Είναι στην αρχή του ζωδιακού, το πρώτο. Συμβολίζει το «άβγαλτο» ακόμα Εγώ. Τον σπόρο. Αυτό που τείνουμε να δείχνουμε από το εγώ μας. Αυτό που φαινόμαστε προς τους άλλους. Αυτό που μας «βγαίνει» να κάνουμε. Είναι τα (ακούσια) αντανακλαστικά μας. Είναι το ρούχο που φοράμε και αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Είναι ένα Εγώ γεμάτο παρόρμηση, έτοιμο για δράση που όμως έχει τα στοιχεία της αφέλειας και του απονήρευτου. Αυθόρμητο όπως είναι θέλει πάντα να είναι πρώτο χωρίς σκέψη. Είναι η σπίθα που δίνει πάντα την αίσθηση της έναρξης. Ένας ωροσκόπος λέει «εγώ είμαι». Ανάλογα λοιπόν με το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ο ωροσκόπος, το πώς «βλέπει» αυτός ο ωροσκόπος τους υπόλοιπους πλανήτες (προσωπικούς, κοινωνικούς και συμπαντικούς), σε ποια ζώδια βρίσκονται αυτοί (ποια είναι η φύση τους δηλαδή) και σε ποιο σημείο – τομέα του προσωπικού μας χάρτη είναι τοποθετημένα, δημιουργείται μια σύνθεση. Μια μοναδική «μίξη» ενεργειών, η οποία χρωματίζει όλο το ωροσκόπιο, υπογράφοντας τον γενέθλιο μας χάρτη. Καθημερινά γίνεται μια «αλληλεπίδραση» μεταξύ του γενέθλιου χάρτη (και των προοδευμένων του) με τις πραγματικές κινήσεις των πλανητών και φέρει στο άτομο γεγονότα και αλλαγές στη ψυχολογία του αλλά και στο προσωπικό του περιβάλλον. Όταν επηρεάζεται ένας ωροσκόπος, υπάρχουν άμεσες επιδράσεις και στο περιβάλλον του. Κάποιες από αυτές είναι βραχυπρόθεσμες και κάποιες άλλες μακροπρόθεσμες (αυτές εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους). Καταστάσεις που αφορούν την προσωπικότητά του.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν την σημαντικότητα που έχει ο ορίζοντας και το ανατέλλον σημείο και πόσο μεγάλη και καθοριστική σημασία έχει στον ρόλο που διαδραματίζει στις ζωές μας!

 

Από τη Βωνιάτου Κυριακή

 

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα