Σάββατο 18.3.2023

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
18/03/2023

Να θυμάμαι σήμερα:

Ανατρεπτικά γεγονότα και εκπλήξεις από τη μία, ασάφειες και ασυνεννοησία από την άλλη. Οικονομικές ευκαιρίες αρκεί να υπάρχει διάκριση.

 

Σχετικά άρθρα