Πέμπτη 14.9.2023

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
14/09/2023

Να θυμάμαι σήμερα:

Η διευθέτηση πρακτικών θεμάτων, η καθαριότητα, η αυτοφροντίδα, προτείνονται. Δεν προτείνεται κανενός είδους έναρξη.

 

Σχετικά άρθρα