Πέμπτη 7.9.2023

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
07/09/2023

Να θυμάμαι σήμερα:

Και τα διλήμματα συνεχίζονται, μικρά ή μεγαλύτερα για άλλους. Όσο προχωρά η μέρα, μπορεί να διαπιστώσουμε ασάφειες και αδυναμία λήψης αποφάσεων.

 

Σχετικά άρθρα