Σάββατο 2.9.2023

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
02/09/2023

Να θυμάμαι σήμερα:

Αν και παραμένει η αίσθηση μίας παρεμποδιστικής ενέργειας, η σημερινή μέρα δίνει διευκολύνσεις και την ευκαιρία ευχάριστων συναναστροφών.

 

Σχετικά άρθρα