Πέμπτη 3.8.2023

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
03/08/2023

Να θυμάμαι σήμερα:

Θα είναι εύκολο να δημιουργηθούν ψυχολογικά βάρη και συναισθηματικές αποστάσεις λόγω ανικανοποίητου. Προσοχή σε παιδιά, ζώα, μετακινήσεις και μεταφορικά μέσα. Μέρα κατά την οποία άλλα θέλουμε και με άλλα αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε.

 

Σχετικά άρθρα