Παρασκευή 4.8.2023

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
04/08/2023

Να θυμάμαι σήμερα:

Ανάγκη για απομόνωση και εσωστρέφεια κι εσωτερική “συζήτηση”. Θα βοηθήσει το υγρό στοιχείο και η αυτοφροντίδα.

 

Σχετικά άρθρα