Κριτήρια επιλογής Σχολής Αστρολογίας!

ΒΑΣΙΑ ΚΟΝΤΗ
18/08/2019
 1. Έμπειρους κι αξιόλογους καθηγητές, με ήθος, με πολλά χρόνια ενασχόλησης με ατομικούς χάρτες και με αγάπη για το αντικείμενο.
 2. Πλήρες και καλά δομημένο πρόγραμμα σπουδών.
 3. Το διδακτικό team να είναι εξειδικευμένο προκειμένου να καλύπτει το τεράστιο υλικό της αστρολογικής γνώσης (ο καθένας στον τομέα του).
 4. Η σχολή πρέπει να παρέχει σημειώσεις κι άφθονο εκπαιδευτικό υλικό.
 5. Όμορφο και ασφαλές περιβάλλον διδασκαλίας.
 6. Πρακτική εφαρμογή και ασκήσεις σπουδαστών.
 7. Πιστοποίηση σπουδών.

Πως επιλέγουμε τη σχολή που θα φοιτήσουμε;

To βασικότερο ζήτημα στην επιλογή σχολής αστρολογίας είναι το βιογραφικό των δασκάλων που επιλέγουμε να μας διδάξουν! Είναι αρκετά καταρτισμένο το εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολής ή είναι απλά αυτοδίδακτο; Δυστυχώς στην Ελλάδα αλλά και στον Παγκόσμιο χώρο δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι φορείς γνώσεων και έτσι η κάθε σχολή έχει δικά της κριτήρια πιστοποιήσεων. Η σχολή Εναλλακτική Παιδεία- Αστροπαιδεία κρατά φάκελο σπουδών με γραπτά διαγωνίσματα αλλά και εργασίες των σπουδαστών της ενώ παράλληλα είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας ως Κέντρο δια βίου μάθησης 1.

Αναζητήστε αν υπάρχει πλήρες δομημένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο χωρίζεται σε επίπεδα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σπουδαστές από όλες τις επιστημονικές κατευθύνσεις. Συχνά παρατηρείτε το φαινόμενο της μη συνοχής των μαθημάτων.

 • Έχει κάποιας μορφής Επίσημη αναγνώριση από φορέα που να ασχολείται με την εκπαίδευση; Έχει καταθέσει πρόγραμμα σπουδών καθώς και ωρολόγιο πρόγραμμα;
 • O χώρος διδασκαλίας είναι ευχάριστος με άνεση και ασφάλεια; Υπάρχει βιβλιοθήκη που να μπορεί κάποιος να βρει προτεινόμενη βιβλιογραφία;
 • Είναι η διδασκαλία απλή και κατανοητή; Αν δάσκαλος έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου, μπορεί να το μεταφέρει και να το εξηγήσει πολύ απλά.
 • Διαθέτει επαρκές διδακτικό προσωπικό/ομάδα καθηγητών, που να μπορεί να βοηθά και να λύνει απορίες των σπουδαστών;
 • Διαθέτει study groups που να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις σε πρακτικές εφαρμογές;

Η Αστρολογία έχει ανάγκη από πρακτική εφαρμογή που γεννά χιλιάδες απορίες στο μυαλό των σπουδαστών.  Το διδακτικό team των καθηγητών είναι εξειδικευμένο ή διδάσκουν όλοι τα πάντα χωρίς διάκριση; Το πεδίο της αστρολογίας είναι άπειρο και δεν προλαβαίνει ένας δάσκαλος να μάθει τα πάντα! Απαιτείται πλην της βασικής εκπαίδευσης να έχει εξειδίκευση σε κάποιο τομέα. Δεν μπορεί όλοι να διδάσκουν τα πάντα! Ψυχολογική, ιατρική, προβλεπτικά συστήματα, αστροχαρτογεωγραφία, πολιτική εσωτερική, καρμική, εξελικτική, συναστρίες κλπ, κλπ.

 • Έχει φροντιστήρια πρακτικής εφαρμογής; Η θεωρία επιβεβαιώνεται στην πράξη; Η αστρολογία απαιτεί θεωρία πείραμα και απόδειξη όπως όλες οι τεχνικές Επιστήμες (όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία ακόμα και η Νομική).
 • Έχει ενισχυτική διδασκαλία σε σπουδαστές που είναι αδύναμοι να παρακολουθήσουν ένα τμήμα; (δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες)
 • Παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε σημειώσεις των καθηγητών; Ή παραπέμπουν σε γενικότητες του διαδικτύου;
 • Παρέχουν διαγνωστικά τεστ, ώστε οι σπουδαστές να έχουν εικόνα της προόδου τους και ενστάλαξη της διδασκαλίας που έχουν λάβει;
 • Οι καθηγητές έχουν διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση σε σεμινάρια και διεθνείς συνεργασίες, που να δίνουν το στίγμα της παγκόσμιας αστρολογικής κοινότητας ή μένουν απλά στα ελληνικά δεδομένα;

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ:
Ποιος σε διδάσκει;

 1. Είναι πετυχημένος σε αυτό που κάνει; Εκτίθεται σε προβλέψεις; Έχει εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ή είναι ήξεις αφίξεις;
 2. Έχει μάχιμη πορεία πολλών ετών σε πρακτική μελέτη χαρτών ώστε να έχει εμπειρία να μεταφέρει; Ή θεωρητικολογεί χωρίς να καταλήγει σε συμπέρασμα;
 3. Εξηγεί απλά και σύντομα ή κάνει απλά επίδειξη θεωρητικών γνώσεων; Η αστρολογία στηρίζεται στη βάση της αποδείξεως των αποτελεσμάτων της.
 4. Παρουσιάζει δικές του έρευνες, συμμετέχει σε συνέδρια στην διεθνή κοινότητα;
 5. H εμπειρία του διδάσκοντα στον χώρο της Αστρολογίας είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι μόνο μπορεί να μεταφερθεί στον ενδιαφερόμενο σπουδαστή.

 

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα