Η Σημασία και η Χρησιμότητα της Διόρθωσης του Ωροσκοπίου

ASTROTEAM GUEST
28/09/2023

Πολλοί φίλοι της Αστρολογίας, έχουν ακούσει την σημασία του Ωροσκόπου μέσα σε ένα Αστρολογικό Χάρτη. Συγκεκριμένα: ο Ωροσκόπος, δηλαδή η μοίρα του πρώτου ζωδίου που περιλαμβάνεται στον Χάρτη αλλά και ο Κυβερνήτης του, είναι πολύ σημαντικοί δείκτες που καθορίζουν την δομή και την μορφή όλου του Γενέθλιου Χάρτη ενός ατόμου.

Τί είναι όμως ο Ωροσκόπος; Ο Ωροσκόπος, είναι ένα πολύ σημαντικό μαθηματικό σημείο επί της Εκλειπτικής (Ζωδιακός) που υπολογίζεται μαθηματικά, την στιγμή της γέννησης μας. Είναι δηλαδή, μία συγκεκριμένη μοίρα, πάνω στο ζώδιο το οποίο ανατέλλει κατά την στιγμή της γέννησης μας. Ο Ωροσκόπος, το Μεσουράνημα καθώς και οι υπόλοιπες ακμές ενός Χάρτη (που συμβολίζουν τους λεγόμενους Οίκους στην Αστρολογία) βρίσκονται με βάση την Ημερομηνία Γέννησης, την Ακριβή Ώρα Γέννησης και την Ακριβή Τοποθεσία που έλαβε χώρα η Γέννηση.

Τώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι αστρονομικά δεδομένα, ο Αστρολόγος χρησιμοποιεί την Σφαιρική Τριγωνομέτρια στην Ουράνια Σφαίρα και αναλόγως το σύστημα οικοθεσίας που ακολουθεί (όπως είναι το Alcabitius, το Regiomontanus, το Placidus, το Koch, κ.α.) δημιουργεί τον προσωπικό χάρτη, του κάθε ατόμου ξεχωριστά, με τις θέσεις των πλανητών την στιγμή της γέννησης του. Με λίγα λόγια, χωρίς τον Ωροσκόπο, το Μεσουράνημα και τις Ακμές των Οίκων, δεν μπορεί κανείς Αστρολόγος να διαβάσει με ακρίβεια την Γενέθλια Υπόσχεση του ανθρώπου που έρχεται σε αυτόν για να λάβει πολύτιμες συμβουλές για την ζωή του. Όπως είναι φυσικό και επακόλουθο, χωρίς τα ανωτέρω, ο Αστρολόγος δεν μπορεί να κάνει τις αναγκαίες προβλέψεις – εκτιμήσεις ώστε να προβλεφθούν οι εκάστοτε, αρνητικές ή θετικές, καταστάσεις που ενδέχεται να συμβούν στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Εάν, ο Αστρολόγος κάνει εκτίμηση – πρόβλεψη με βάση μία λάθος Ώρα Γέννησης τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να πέσει έξω στις εκτιμήσεις του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει τις αναγκαίες συμβουλές στον πελάτη του για την αντιμετώπιση μιας σημαντικής κατάστασης.

Μπορεί με ακρίβεια να υπολογίσει την μοίρα του Ωροσκόπου, του Μεσουρανήματος και των Ακμών του Χάρτη.

Σε αυτό το πρόβλημα, ο Αστρολόγος οφείλει να προχωρήσει στην διαδικασία της Διόρθωσης του Ωροσκοπίου. Η Διόρθωση του Ωροσκοπίου βασίζεται σε μία σειρά ερωτήσεων του Αστρολόγου προς τον άνθρωπο που έχει απέναντι του και με την βοήθεια αρκετών τεχνικών, μπορεί με ακρίβεια να υπολογίσει την μοίρα του Ωροσκόπου, του Μεσουρανήματος και των Ακμών του Χάρτη. Μάλιστα, οφείλει να κάνει αυτήν την διαδικασία πριν την Συνεδρία, ώστε να επαληθεύσει με Ακρίβεια, τα στοιχεία του Χάρτη του ατόμου, που έχει απέναντι του. Αν δεν το κάνει, κινδυνεύει να πέσει έξω στην Εκτίμηση του. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, ας δούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε, ένα άτομο, στο οποίο ο γιατρός που βοήθησε στον τοκετό, του ανέφερε ότι γεννήθηκε στις 7:00 το πρωί. Κατόπιν, επίμονων ερωτήσεων του, η μητέρα του, είπε ότι γεννήθηκε στις 17:00 το απόγευμα. Μετέπειτα, ο άνθρωπος αυτός, κατόπιν συμβουλής ενός Αστρολόγου, πήγε στο Ληξιαρχείο και έλαβε την Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του και είδε, ότι αναφέρει ως Ώρα Γέννησης τις 21:00 το βράδυ.

Ακολούθως, με βάση αυτά τα στοιχεία, πραγματοποίησε Συνεδρίες με κάποιους Αστρολόγους, οι οποίοι πήραν ως Ώρα Γέννησης, ο ένας την Ώρα της Μητέρας και ο άλλος την Ώρα της Ληξιαρχικής Πράξης. Δυστυχώς, και στις δύο περιπτώσεις, οι εκτιμήσεις τους έπεσαν έξω. Γιατί όμως έπεσαν έξω; Διότι δυστυχώς, οι Αστρολόγοι, δεν προέβησαν αμέσως στην Διαδικασία της Διόρθωσης του Ωροσκοπίου. Αργότερα, ο άνθρωπος αυτός, αφού έμαθε για την σημασία της Διόρθωσης του Ωροσκοπίου, επισκέφτηκε έναν εξειδικευμένο Αστρολόγο που έχει ειδικότητα πάνω στην Διόρθωση και διαπίστωσε έκπληκτος, ότι η Ακριβής Ώρα Γέννησης του ήταν στις 22:23:39, το βράδυ. Κατόπιν, πραγματοποίησε Συνεδρία και οι εκτιμήσεις του Αστρολόγου αποδείχτηκαν, λίγο αργότερα, ορθές. Άρα, βλέπουμε ότι το πρόβλημα της λάθος εκτίμησης των ανωτέρω Αστρολόγων, ήταν το γεγονός της μη Επιβεβαίωσης του Ωροσκοπίου από τους ίδιους.

Έτσι λοιπόν, αυτό που έχουμε να προτείνουμε στους φίλους αναγνώστες, είναι να ψάξουν όσο καλύτερα μπορούν, την Ακριβή Ώρα Γέννησης τους με την βοήθεια κάποιου Αστρολόγου που να εξειδικεύεται σε αυτό το θέμα. Διότι, η Διόρθωση Ωροσκοπίου στην Αστρολογία, αποτελεί μία Εξειδίκευση που απαιτεί μεγάλη Ακρίβεια και αποτελεί Εξειδικευμένο Τομέα.

 

Από τον Αντώνη Σπυρίδη

 

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα