Η έκλειψη στην Πύλη του Χείρωνα

ASTROTEAM GUEST
19/12/2020

Η πύλη του Â στις 23ο του ˆ, φιλοξενεί την ολική ηλιακή έκλειψη που κλείνει το δύσκολο 2020. Η σημασία της πύλης αφορά την θεραπεία που ακολουθεί μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Η αρχετυπική σημασία της πύλης του Â έχει να κάνει με την μαθητεία και την θεραπεία που έπεται της αποκτηθείσας γνώσης. Είναι πύλη αυτοΐασης. Συνδέεται  επίσης  με ατυχήματα  και εχθροπραξίες κάθε μορφής.

Ο οίκος που το κάθε προσωπικό κοσμόγραμμα φιλοξενεί την έκλειψη θα μας δείξει τον τομέα της ζωής μας που θα υποστούμε το τραύμα γιατί σε αυτόν τον τομέα πρέπει να υλοποιηθούν οι αλλαγές που απαιτεί η εξέλιξή μας. Εάν η έκλειψη μας πιάνει πλανήτη θα ελέγξουμε και τον οίκο που αυτός ο πλανήτης κυβερνά. Τα γεγονότα που συνοδεύουν μια ολική ηλιακή έκλειψη συνήθως είναι πιεστικά, δύσκολα αλλά είναι πάντα αναγκαία για το Θεϊκό σχέδιο που οι άνθρωποι αγνοούμε.

Εάν στις 23ο ˆ (+,-) 2ο, έχουμε ¸ , το τραυματικό γεγονός μπορεί να προέλθει από τον πατέρα, το επάγγελμα, τον σύντροφο, την υγεία και την αλλαγή της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου.

Εάν στις 23ο ˆ (+,-) 2ο, έχουμε ¶, το γεγονός θα σχετίζεται με την μητέρα, κάποια σημαντική  γυναίκα, ένα ψυχικό σοκ που θα αφορά το ίδιο το άτομο, αγοραφοβίες που θα εκδηλωθούν ή που αν ήδη υπάρχουν θα εκλείψουν

Εάν στις 23ο ˆ (+,-) 2ο ,έχουμε º, το γεγονός μπορεί να αφορά σχέσεις με αδέλφια, με παιδιά, ή την απόκτηση παιδιού, ένα ατύχημα, μια αλλαγή στο τρόπο επικοινωνίας, συγγραφή για θεραπευτικούς λόγους.

Εάν στις 23ο ˆ (+,-) 2ο ,έχουμε », το γεγονός μπορεί να προέλθει από μια γυναίκα μικρότερη σε ηλικία, να σχετίζεται με οικονομικά προβλήματα, με την απόκτηση ή το τέλος μιας σχέσης.

Εάν στις 23ο ˆ (+,-) 2ο ,έχουμε ¼, το γεγονός ίσως να συνδεθεί με ατυχήματα ή εγχειρήσεις, βίαιες πράξεις σαν θύτες ή θύματα, που θα οδηγήσουν στην ανάγκη θεραπείας.

Εάν στις 23ο ˆ (+,-) 1ο, έχουμε ½, το τραυματικό γεγονός συνδέεται με τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, την διδασκαλία ή τον δάσκαλό μας, την έκβαση νομικών θεμάτων.

Εάν στις 23ο ˆ(+,-)1ο, έχουμε ¾,το γεγονός θα αφορά πατέρα, σύζυγο, εργασία, συσσωρευμένες ενοχές που θα οδηγήσουν το άτομο στην ανάγκη θεραπείας.

Εάν στις 23ο ˆ(+,-) 1ο ,έχουμε ¿, τα τραυματικά γεγονότα αφορούν ή προέρχονται από φίλους ή σχετίζονται με τους στόχους και τις ελπίδες μας. Η θεραπεία θα επιτευχθεί με την προσπάθεια υλοποίησης των στόχων.

Εάν στις 23ο ˆ, έχουμε À, το τραυματικό γεγονός θα αφορά το προσωπικό χάος που φέρουμε μέσα μας και την άκριτη εξιδανίκευση καταστάσεων. Η θεραπεία θα βρεθεί μέσα από την μεταφυσική την τέχνη και την θρησκεία.

Εάν στις 23ο ˆ έχουμε Á, το τραύμα αφορά το συλλογικό ασυνείδητο. Σε προσωπικό επίπεδο θα σχετίζεται με  ό,τι  κυβερνά ο Á στο κοσμόγραμμα του καθενός μας. Η θεραπεία θα είναι ιδιαίτερα επώδυνη αλλά ισχυρή και λυτρωτική, και ίσως να μας αφορά κυρίως σαν μέλη της ανθρώπινης κοινότητας παρά σαν μεμονωμένες προσωπικότητες.

Από την Λίλι Λαλεχού

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα