Αποκωδικοποιώντας τους πλανήτες

ASTROTEAM GUEST
20/01/2020

«Εν Αρχή ην ο Λόγος»… πόση αλήθεια κρύβει αυτή η φράση στη δημιουργία του σύμπαντος.

Α ν α λ ο γ ί α,  η σχέση δηλαδή που έχει ένα μέρος με ένα άλλο.
Οι πλανήτες λοιπόν δεν θα μπορούσαν να αποτελούν την εξαίρεση, διέπονται από αναλογίες. Σε αυτό το άρθρο έγινε μία μελέτη-έρευνα από γραφές και απεικονίσεις πλανητών ανά τους αιώνες, από αρχαία ευρήματα, χειρόγραφους χάρτες, αλλά και μεταγενέστερες απεικονίσεις των συμβόλων, ώστε να προσεγγίσουμε όσο γίνεται τις πραγματικές αναλογίες που χρησιμοποιούμε σήμερα στην αστρολογία για τους πλανήτες, καθώς και αρχαιότερες αναλογίες, πλησιάζοντας όσο γίνεται την ριζική έννοια και ουσία του κάθε πλανήτη, δημιουργώντας μία σύνδεση του τώρα και του χθες στην εξέλιξή τους.

Όσοι ασχολούμαστε έστω και λίγο με την Αστρολογία, γνωρίζουμε κάποιες λέξεις κλειδιά για τους πλανήτες, αντιπροσωπευτικές. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με μία σειρά.

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ:

Α. Γράφονται ολογράφως, εδώ (ίσως για πρώτη φορά σε αστρολογικό ιστότοπο) θα τους αναλύσουμε γράμμα γράμμα, στοv «Ελληνικό Κώδικα», για να δούμε τις αναλογίες και την σημασία τους.

Β. Οπτικοποιούνται με Σύμβολα, τα «Ιδεογράμματα», αιώνες τώρα.

Γ.   Προφέρονται, οπότε υπάρχει και «η Δονητική αξία της Λέξης» που αναπαράγουμε με ήχο για τον κάθε πλανήτη, εκφέροντας το όνομά του.

Θα ήταν ελλιπές να μην εξετάζαμε κάποιον από τους τρόπους που τους επικαλούμαστε, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη.

  • Τα Ιδεογράμματα – Σύμβολα που χρησιμοποιούμε, αποτελούνται από κάποια βασικά γεωμετρικά σχήματα: Την Τελεία, την Οριζόντια ευθεία, την Κάθετη ευθεία, το Ημικύκλιο και τον Κύκλο.

Στην Ιστορία πολλές φορές οι πλανήτες απεικονίζονταν και ως αστέρια (με τη μορφή που τα ζωγραφίζουμε και τώρα). Επίσης κάποιες φορές τα φώτα (Ήλιος, Σελήνη) είχαν και πρόσωπο ανθρώπινο, που χαμογελούσε ή όχι.

Αυτά τα απλά γεωμετρικά σχήματα παίρνουν Θέση σε κάθε πλανήτη και από τον τρόπο που είναι τοποθετημένα στο τελικό σύμβολο του πλανήτη, παίρνουμε πολύτιμες πληροφορίες. Παρατηρώντας κάποιο σύμβολο πλανήτη, χωρίζουμε νοητά τον ΧΩΡΟ, που το σύμβολο αναπτύσσεται, σε τρεις περιοχές. Συγκεκριμένα όποιο γεωμετρικό σχήμα είναι τοποθετημένο πάνω, αυτό είναι που Υπερισχύει, Κυριαρχεί και Επιβάλει στα από κάτω. Ο πάνω χώρος δηλώνει τα ουράνια (όπως στις εκκλησίες). Ο μεσαίος χώρος αντιπροσωπεύει τον ορίζοντα και το ανθρώπινο επίπεδο της κοινωνίας και συνείδησης, ενώ το κάτω νοητό τμήμα, αντιπροσωπεύει τη γη, τον υλικό κόσμο, το γήινο επίπεδο που βρισκόμαστε. Έτσι, αμέσως μπορούμε να καταλάβουμε με αυτό τον τρόπο, τα ζητούμενα του κάθε πλανήτη και τον τρόπο που εργάζεται για να τα πετύχει. Περισσότερα θα διαβάσετε σε κάθε πλανήτη ξεχωριστά.

Σύμφωνα με την Εσωτερική Αστρολογία, τα γεωμετρικά σχήματα σημαίνουν τα εξής:

Ο Σταυρός της ύλης

Αναλύοντάς τον έχουμε:

  • Την Οριζόντια ευθεία που συμβολίζει το Ζωικό Βασίλειο.
    Είναι σαν να βλέπουμε την σπονδυλική στήλη ενός Ζώου που είναι παράλληλη προς το έδαφος.
  • Το Κάτω μέρος της κάθετης ευθείας το οποίο συμβολίζει το φυτικό βασίλειο. Όπως ένας βλαστός φυτρώνει από το χώμα.
  • Το πάνω μέρος της κάθετης ευθείας που συμβολίζει την Ανθρώπινη υπόσταση στη ζωή, με την σπονδυλική μας στήλη κάθετη στο ύψος του ορίζοντα, δείχνοντας την Όρθια στάση μας.

Αυτές οι γραμμές, αποτελούν τον «ΣΤΑΥΡΟ της ΥΛΗΣ».

Το ημικύκλιο συμβολίζει την «Ψυχή». Το από που είναι ανοιχτό, μας δείχνει από που η ψυχή συλλέγει και αντικατοπτρίζει πληροφορίες και εντυπώσεις, δηλαδή από τον ουρανό, τον ορίζοντα – κοινωνία ή τη γη.

Ο κύκλος συμβολίζει το «Πνεύμα» αποτελούμενος φυσικά από δύο ημικύκλια, τα οποία δεν έχουν αρχή και τέλος και είναι στραμμένα προς τα μέσα. Ο κύκλος συμβολίζει και το άτομο ως πνεύμα.

Στις απεικονίσεις των Ιδεογραμμάτων θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας και τους περιορισμούς που έχει ο σχεδιαστής της κάθε εποχής, στο να τοποθετήσει σε συγκεκριμένο τυπογραφικό χώρο το κάθε σύμβολο, που αποτελείται από ημικύκλιο, κύκλο, σταυρό κλπ. Αλλά και πάλι, μία ΑΝΑΛΟΓΙΑ την παίρνουμε ως πληροφορία και διασώζεται ευτυχώς.

ΗΛΙΟΣ

Η : Διπλή ακτινοβολία ενέργειας
Λ : Φωτισμός
Ι : Ακτινοβολία ενέργειας
Ο: Κλεισμένο σε χώρο
Σ : Εσωτερικά στοιχεία.

Ιδεόγραμμα: Το Σύμβολο του Ήλιου εκτείνεται και στα τρία επίπεδα χώρου και αποτελείται από τον κύκλο που συμβολίζει το Πνεύμα (ως άτομο) και την τελεία που συναντάμε μόνο στον Ήλιο, η οποία βρίσκεται στο ύψος του ορίζοντα – κοινωνίας και συμβολίζει την σταθερή σπίθα της ζωής.
Ο Ήλιος στην αστρολογία είναι κυρίως «το Είναι» μας και πάρα πολλά άλλα.

ΣΕΛΗΝΗ

Σ : Εσωτερικά στοιχεία
Ε : Οριζόντια πορεία
Λ : Φωτισμός
Η : Διπλή ακτινοβολία ενέργειας
Ν : Νους – Μνήμη
Η : Διπλή ακτινοβολία ενέργειας.

Ιδεόγραμμα: Το Σύμβολο της Σελήνης εκτείνεται και αυτό και στα τρία επίπεδα χώρου. Η Σελήνη η οποία σχηματίζεται από δύο ημικύκλια, μας δείχνει ότι η ψυχή εδώ είναι διπλή. Είναι ανοιχτή η δυαδικότητα της ψυχής προς μια κατεύθυνση (αριστερά), που σημαίνει ότι έχει ανάγκη αναγνώρισης και αναπτύσσει εξάρτηση από την μια πλευρά, άρα είναι υποκειμενική στην δεκτικότητά της και πολλές φορές πλανάται.
Η σελήνη στην αστρολογία είναι κυρίως «οι ενστικτώδεις αντιδράσεις μας» και άλλα πολλά

ΕΡΜΗΣ

Ε : Οριζόντια πορεία
Ρ : Ροή – Υπέρτατος φωτισμός
Μ: Ορατή φύση
Η : Διπλή ακτινοβολία ενέργειας
Σ : Εσωτερικά στοιχεία.

Ιδεόγραμμα: Στον Ερμή παρατηρούμε ότι η Ψυχή είναι πάνω πάνω και είναι στραμμένη προς τον ουρανό, δέχεται τις ουράνιες πληροφορίες οι οποίες κυριαρχούν, τις μεταφέρει στο ατομικό της πνεύμα στην κοινωνία και της επιβάλει κάτω στην ύλη.
Ο Ερμής στην αστρολογία είναι «ο νους, η σκέψη μας, η επικοινωνία μας» και άλλα πολλά.

Η εικόνα του Ερμή (παραπάνω), θα σας αποκαλύψει τις αναλογίες των σχημάτων του στο χώρο.

 ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Α : Αρχική δύναμη του στοιχείου
Φ: Φως
Ρ : Ροή – Υπέρτατος φωτισμός
Ο: Κλεισμένο σε χώρο
Δ : Δύναμη που δομεί
Ι : Ακτινοβολία ενέργειας
Τ : Στέρεο
Η : Διπλή ακτινοβολία ενέργειας.

Ιδεόγραμμα: Στην Αφροδίτη παρατηρούμε ότι το Πνεύμα Κυριαρχεί και επιβάλλεται στην ύλη. Παλαιότερες απεικονίσεις του συμβόλου της Αφροδίτης δίνουν στο Πνεύμα (κύκλο), τα 2/3 σε σχέση με τον σταυρό της ύλης. Σύμφωνα με μία Ελληνιστική Αστρολογική θεωρία, ο επόμενος σχετικός πλανήτης που θα ανακαλυφθεί, θα προορίζεται για το πιο γήινο ζώδιο του Ταύρου, ισχυροποιώντας την πεποίθηση ότι ο πνευματικός Ζυγός είναι το κατεξοχήν ζώδιό της, δίνοντας αξία μεγαλύτερη στο πνεύμα, όπως το σύμβολό της ορίζει ξεκάθαρα, ανά τους αιώνες. Το σύμβολο της δίνει αυτάρκεια, μιας που δεν υπάρχει η εξαρτώμενη ψυχή.
Η Αφροδίτη στην αστρολογία είναι κυρίως «οι αξίες» μας, ο τρόπος που δίνουμε και παίρνουμε αγάπη και άλλα πολλά.

  • Ενδεικτικά να αναφέρω ότι σύμφωνα με την δονητική αξία της λέξης, η τελευταία συλλαβή της Αφροδίτης (τη), όταν προφέρεται, προκαλεί «Γαλήνη».

ΑΡΗΣ

Α : Αρχική δύναμη του στοιχείου
Ρ : Ροή – Υπέρτατος φωτισμός
Η : Διπλή ακτινοβολία ενέργειας
Σ : Εσωτερικά στοιχεία.

 Ιδεόγραμμα: Στο παλαιότερο σύμβολο του Άρη παρατηρούμε ότι τα ζητούμενα σε σχέση με την Αφροδίτη είναι κάπως αντεστραμμένα, δηλαδή η ύλη (ο σταυρός) επιβάλλεται και κυριαρχεί στο πνεύμα. Στο σύμβολο που χρησιμοποιούμε τώρα η οριζόντια γραμμή, το ζωικό δηλαδή κομμάτι του σταυρού της ύλης, έχει σπάσει στα δύο δημιουργώντας ένα βέλος. Βλέποντας το νέο σύμβολο του Άρη εύκολα έρχεται στο μυαλό, ένας φαλλός σε στύση. Η επιθυμία της ύλης εδώ είναι έντονη και αιχμηρή. Δεν είναι τυχαίο που τον έχουμε ταυτίσει με το σπέρμα. Ο Άρης στην αστρολογία είναι «η ορμή και η δράση» μας και σίγουρα, πάρα πολλά άλλα.

ΔΙΑΣ

Δ : Δύναμη που δομεί
Ι : Ακτινοβολία ενέργειας
Α : Αρχική δύναμη του στοιχείου
Σ : Εσωτερικά στοιχεία.

Ιδεόγραμμα: Ο Δίας αποτελείται από μία μεγάλη ψυχή που κυριαρχεί, στραμμένη προς την μια πλευρά της κοινωνίας – φιλοσοφίας που ο ίδιος επέλεξε και τον σταυρό της ύλης στον οποίο εφαρμόζει τις ιδέες του. Ο Δίας στην αστρολογία είναι κοινωνικός πλανήτης και σχετίζεται με «την επέκταση» και την καλή μας τύχη σε αυτή τη ζωή και βέβαια και με πάρα πολλά άλλα.

ΚΡΟΝΟΣ

Κ : Τα κάτω
Ρ : Ροή – Υπέρτατος φωτισμός
Ο : Κλεισμένο σε χώρο
Ν : Νους – Μνήμη
Ο: Κλεισμένο σε χώρο
Σ : Εσωτερικά στοιχεία.

Ιδεόγραμμα: Ο Κρόνος είναι το αντίθετο του Δία. Είναι η επιβολή της ύλης στην ψυχή, η οποία είναι στραμμένη κάτω στο χώμα. Αυτό από μόνο του προκαλεί ψυχοπλάκωμα. Στις περισσότερες απεικονίσεις του Κρόνου αν παρατηρήσετε υπάρχει και μία ακόμα πολύ μικρότερη ψυχή κάτω δεξιά, η οποία ίσως είναι και η μόνη ευκαιρία να κοιτάξουμε λίγο προς τον ουρανό και να ανασάνουμε. Το μέγεθός της όμως δεν μας αφήνει και πολλά περιθώρια. Σε παλαιότερες απεικονίσεις του, δεν έχει καθόλου την πάνω κάθετη γραμμή του σταυρού της ύλης, αφαιρώντας έτσι οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι της ανθρώπινης υπόστασης, γι’ αυτό άλλωστε μας φαίνεται και κάπως σκληρός για τα ανθρώπινα δεδομένα. Ο Κρόνος στην αστρολογία είναι η συρρίκνωση «ο περιορισμός, τα όρια» και άλλα πολλά βέβαια.

ΟΥΡΑΝΟΣ

Ο: Κλεισμένο σε χώρο
Υ : Συσσωρευμένη δύναμη
Ρ : Ροή – Υπέρτατος φωτισμός
Α : Αρχική δύναμη του στοιχείου
Ν : Νους – Μνήμη
Ο : Κλεισμένο σε χώρο
Σ : Εσωτερικά στοιχεία.

Ιδεόγραμμα: Ο Ουρανός έχει στο σύμβολό του να δεσπόζουν τις δύο ψυχές που είναι και από τις δύο πλευρές, δηλαδή δεν είναι επιλεκτικός (όπως ο Δίας ή η Σελήνη) στις φιλίες του και είναι ανοιχτός προς όλους. Παράλληλα έχει ένα μικρό σταυρό της ύλης (στη μέση) στο ύψος περίπου του ορίζοντα – κοινωνίας και τέλος το πνεύμα – άτομο υποτάσσεται στα παραπάνω. Όπως παρατηρούμε στο σύμβολο, είναι λίγο ανάποδα τοποθετημένα (από το χώρο) μιας που το πνεύμα βρίσκεται κάτω κάτω, αλλά έτσι κι αλλιώς στην αστρολογία ο Ουρανός είναι ο πλανήτης κυρίως «της ανατροπής, της επανάστασης, της φιλίας, του εναλλακτικού, της αλήθειας, του σοκ» και πολλών άλλων.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

Π : Πάτριο – Πυρ – Πνοή
Ο: Κλεισμένο σε χώρο
Σ : Εσωτερικά στοιχεία
Ε : Οριζόντια πορεία
Ι : Ακτινοβολία ενέργειας
Δ : Δύναμη που δομεί
Ω: Στον πλανήτη Γη
Ν : Νους – Μνήμη
Α : Αρχική δύναμη του στοιχείου
Σ : Εσωτερικά στοιχεία.

Ιδεόγραμμα: Ο Ποσειδώνας μοιάζει με τρίαινα, έχει τη μεγάλη ψυχή στραμμένη προς τον ουρανό. Δέχεται τις ουράνιες πληροφορίες οι οποίες κυριαρχούν και επιβάλλονται στην ύλη. Σε αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει καθόλου το ατομικό πνεύμα, γιατί είναι συμπαντικός πλανήτης χωρίς κλειστά όρια. Στην αστρολογία ο Ποσειδώνας συνδέεται κυρίως με «τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, τις υπερβολικές προσδοκίες και απογοητεύσεις» και ακόμα περισσότερα.

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ

Π : Πάτριο – Πυρ – Πνοή
Λ : Φωτισμός
Ο : Κλεισμένο σε χώρο
Υ : Συσσωρευμένη δύναμη
Τ : Στέρεο
Ω : Στον πλανήτη Γη
Ν : Νους – Μνήμη
Α : Αρχική δύναμη του στοιχείου
Σ : Εσωτερικά στοιχεία.

Ιδεόγραμμα: Στο σύμβολο του Πλούτωνα έχουμε πάνω πάνω το πνεύμα, μικρό σε μέγεθος αλλά κυρίαρχο ως ατομικότητα, που μεταφέρει τις πληροφορίες του στην ψυχή που είναι στραμμένη προς τα πάνω και επιβάλλοντας τη θέληση του, στον σταυρό της ύλης και τα γήινα δρώμενα. Στην αστρολογία ο Πλούτωνας σχετίζεται κυρίως με «τις εμμονές, τη χειραγώγηση και των μαζών, το θάνατο την μεταμόρφωση, την αναγέννηση» και πάρα πολλά άλλα.

από την Χριστίνα Ίνσουπ

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα