Αλληλένδετα Φεγγάρια (Νέα Σελήνη, Πανσέληνος, Εκλείψεις)

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
04/09/2023

Νέα Σελήνη Σεπτεμβρίου | Νέα Σελήνη Σεπτεμβρίου στην 21η μοίρα της Παρθένου.Τα Φώτα στο γήινο στοιχείο της Παρθένου, περισυλλέγουν δυνάμεις, ισορροπία, γείωση αλλά κυρίως μέθοδο και οργάνωση για το Νέο σταθερό μας ξεκίνημα που τόσο πολύ χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη.

Μία ανάγκη που γεννήθηκε μέσα από ένα προηγούμενο διάστημα άκρως απαιτητικό και δύσκολο αρκετά και συλλογικά και ατομικά. Αναδρομές που μας ζήτησαν αναθεωρήσεις και έλεγχο, επιστροφές που μας έβαλαν σε διαδικασία παρατήρησης και αναγνώρισης πολλών τρεχόντων ζητημάτων αλλά και σε συνάρτηση με το παρελθόν. Καρμικές αναπόφευκτες ενέργειες, που δημιούργησαν φόβο, ανησυχία, είχαν καταστροφές με επιρροή στην καθημερινότητα και στην πρακτικότητα. Καρμικές δύσκολες συνθήκες με έντονο προβληματισμό σε ατομικό, σε συλλογικό, σε κοινωνικό επίπεδο. Καρμικές δυνατές όψεις σε πεδίο αναθεωρήσεων πολλαπλών ταχυτήτων. Αναθεωρήσεις σχέσεων, παρελθοντικών καταστάσεων, κοινωνικής συμπεριφοράς και δικαίου.

Όλα αυτά προς την αναγνώριση και την προώθηση του Εαυτού, τίμια, ειλικρινά, με ανοιχτή επικοινωνία από το Εγώ και το Εσωτερικό μας πεδίο προς το Εμείς, τις σχέσεις και την αρμονία αυτών.

Τα Φώτα στο πρακτικό ζώδιο της Παρθένου, στο ζώδιο της μεθόδου και της οργάνωσης. Στο ανοιχτό σημείο της έννοιας και της διάκρισης. Έτοιμα να μας δώσουν το σημάδι για την Νέα αρχή και το νέο ξεκίνημα. Νέα Αρχή από τον 2ο οίκο του Ηλιακού Ωροσκοπίου, από χώρο αρμονίας και ισορροπίας των αξιών. Με τον καρπό της ανάπτυξης, αυτή η φάση της Σελήνης μας ενημερώνει, μας κατευθύνει στο να είμαστε συγκεντρωμένοι τόσο φυσικά όσο και νοητικά. Η δράση αυτή ζητά πλαίσιο και η δραστηριότητά μας σκέψη και εμπιστοσύνη στις εμπειρίες και την τεχνική. Σε αυτή την Γήινη Νέα Σελήνη, ο νους απόλυτα συντονισμένος με την ύλη και την πρακτικότητα, ανοίγουν ατομικά και συλλογικά τις σκέψεις, τις δράσεις προς την ανέλιξη, με συνέπεια προς τον στόχο αλλά και την καθιέρωση.

Μας παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και επιτυχίες αφού πρώτα ατομικά αναγνωρίσουμε το πλαίσιο και την δομή της σκέψης και κυρίως του στόχου.

Σε μία ενδιαφέρουσα Πλανητική στιγμή, με κύριαρχο το στοιχείο της Γης, ο Ερμής στην Παρθένο σε στάση, σε τελευταίες αναλύσεις και ανασκοπήσεις, έτοιμος για την ορθή πορεία του, έτοιμος και αρωγός για τις επόμενες φάσεις και κινήσεις. Το φίλτρο της στάσης του άκρως βοηθητικό στο σημείο της Νέας Σελήνης για καθαρότητα στις αποφάσεις και σκέψεις μας. Μια καθαρότητα τελευταίων αναλύσεων των ζητημάτων που μας απασχολούν τόσο εσωτερικά, όσο και πρακτικά, ώστε να αποφύγουμε ψευδαισθήσεις και χαοτικές σκέψεις από την αντίθεση των Φώτων με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς. Ποσειδώνας υδάτινος κυρίαρχος, συμβατός με το στοιχείο της Γης, όπου στο συγκεκριμένο κοσμικό σκηνικό, λειτουργεί θεϊκά και δυναμικά ως εστιακός πλανήτης του σχηματισμού kite. Μας παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και επιτυχίες αφού πρώτα ατομικά αναγνωρίσουμε το πλαίσιο και την δομή της σκέψης και κυρίως του στόχου.

Συναισθηματικές νέες δυνατές γνωριμίες και σχέσεις.

Νέα Σελήνη ξαφνικών, απρόοπτων θετικών και ασφαλών ενάρξεων. Νέα Σελήνη ακριβείας τρίγωνο βοήθειας και ξαφνικής ανάπτυξης. Δίας, Ουρανός σε συγκλίνουσα σύνοδο θετικότητας, και ασφάλειας τυχερών καταστάσεων σε τρίγωνο με την Νέα Σελήνη. Αυθεντικότητα, αλλαγές με ασφάλεια. Ξαφνικά γυρίσματα ενεργειακά αλλά και πρακτικά. Συναισθηματικές νέες δυνατές γνωριμίες και σχέσεις. Αποφασιστικότητα και πραγματοποιήσεις ξαφνικών επιτυχιών συναισθηματικά, οικονομικά. Αισθήσεις και διαθέσεις με μια τελείως διαφορετική ανοιχτή ενέργεια, με συναισθήματα πλούσια, τόλμη, ένωση και αλήθειες, οι οποίες ακουμπούν σε ένα πεδίο αναγνώρισης, φυσικής και ψυχικής αφθονίας και αρμονίας.

Δείκτης προσοχής για να λάβουμε την θετικότητα των νέων απρόοπτων, αλλά θετικών ενεργειών, είναι το μέτρο. Μέτρο που πρέπει να αναγνωρίσουμε και στη σκέψη και στην πράξη.Το τετράγωνο του Δία από τον Ταύρο με την ορθόδρομη πια πορεία της Αφροδίτης στον Λέοντα, μας προκαλεί για υπερβολική έκφραση, μας τοποθετεί σε αγωνία και σπατάλη ενεργειακή, συναισθηματική και οικονομική. Νέα Σελήνη με δυνατές θετικές διεξόδους, συναισθηματικές ανθοφορίες και υλικές, οικονομικές ανατάσεις σε ευκαιρίες και επιτυχίες με αναγνώριση, οργάνωση και αντίληψη, με στόχο την αλλαγή, την επέκταση την προσωπική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη.

Σαβαϊτικά Σύμβολα
Φάση: Ένα Βασιλικό Οικόσημο στολισμένο με πολύτιμους λίθους.
Βασική Νότα: Η επιβεβαίωση της αριστοκρατικής θέσης σε οποιοδήποτε επίπεδο εκφράζεται η ‘’αριστοκρατία’’ με πολιτισμική διάκριση.

Παρθένος σε σύνδεση με τις προγονικές επιτεύξεις. Παρθένος πνευματική μέσα από συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες διεργασίες. Παρθένος των μεγάλων εννοιών της ευθύνης, της κοινωνικής προσφοράς, της διάκρισης της ικανότητας διαμόρφωσης συνηθειών και δεξιοτήτων.

 

Namaste🙏

 

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα