Σάββατο 4.9.2021

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
04/09/2021

“Η υγιής δυσαρέσκεια, είναι προάγγελος της προόδου”.

Μ. Γκάντι

Συμφωνίες, συναντήσεις, κατά κύριο λόγο ευχάριστες. Όμως παράλληλα, η μέρα ξεκινάει με αίσθημα εσωτερικής δυσαρέσκειας και ανικανοποίητου. Σκέψεις και επιτυχής προσπάθεια εύρεσης λύσεων.

 

Σχετικά άρθρα