Τετάρτη 31.3.2021

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
31/03/2021
Ο άνθρωπος είναι απόλυτα ελεύθερος και γι’  αυτό είναι απόλυτα υπεύθυνος.
Ζ.Π. Σαρτρ
Τα καλά νέα:
Διευθέτηση υποχρεώσεων, περισσότερη διάκριση. Λύσεις.

Τι να προσέχεις;
Εκνευρισμοί και αντιδραστικότητα.

 

Σχετικά άρθρα