Σάββατο 8.5.2021

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
08/05/2021
Η θέληση είναι για τη ψυχή, ό,τι η καρδιά για το σώμα.
Ζ. Ζουμπέρ

Τα καλά νέα:
Ώθηση για δράση, ευκαιρίες.

Τι να προσέχεις;
Κάποια οικονομική ή συναισθηματική κρίση. Υπερβολές παντός είδους.

 

Σχετικά άρθρα