Σάββατο 7.8.2021

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
07/08/2021
“Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένος πόνος, μισός πόνος”.
Ελληνική παροιμία
Μπορεί εύκολα να προκύψει “ανήσυχη” διάθεση σήμερα, εγωιστικές συμπεριφορές και απομάκρυνση από κοντινά μας πρόσωπα. Η χαρά και η διασκέδαση, φάρμακο!

Σχετικά άρθρα