Σάββατο 22.5.2021

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
22/05/2021
Οι πεποιθήσεις, είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέμματα.
Φ. Νίτσε

Τα καλά νέα:
Διάθεση για συνανστροφή, κοινωνικότητα, ευχάριστες επαφές.

Τι να προσέχεις;
Ψέμματα, παρανοήσεις, λάθος εκτιμήσεις. Γραπτά, συμβόλαια, ζώα και μεταφορικά μέσα.

 

Σχετικά άρθρα