Κυριακή 2.10.2022

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
02/10/2022

Να μην ξεχάσω σήμερα:

Οι ενέργειες είναι παρόμοιες με τις χτεσινές, υπάρχει ασάφεια και πρακτικές δυσκολίες. Καλύτερα να επιμείνουμε στον εσωτερικό διάλογο και να είμαστε προσεκτικοί με τον εξωτερικό. Παιδιά, ζώα, μεταφορικά μέσα και μετακινήσεις, χρειάζονται προσοχή.

 

Σχετικά άρθρα