Σάββατο 1.10.2022

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
01/10/2022

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!

Να θυμάμαι σήμερα:

Χρειάζεται υπομονή απέναντι σε πρακτικές δυσκολίες, ακυρώσεις, ματαιώσεις, βλάβες και προβλήματα στο διαδίκτυο και τις μετακινήσεις. Η επικοινωνίες παντός είδους δύσκολα λειτουργούν και προκαλούνται εκνευρισμοί και παρανοήσεις.

 

Σχετικά άρθρα