Κυριακή 31.1.2020

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
31/01/2021
Το χάος γεννάει τη τάξη
Νίτσε
Τα καλά νέα:
Τακτοποίηση ανοιχτών ζητημάτων και πρακτικών θεμάτων της καθημερινότητας.

Τι να προσέχεις;
Τις μετακινήσεις και τις συμφωνίες. Βλάβες και καθυστερήσεις.

 

Σχετικά άρθρα