Κυριακή 13.12.2020

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
13/12/2020
Ό,τι είναι παρελθόν, είναι πρόλογος.
William Shakespeare

Τα καλά νέα:
Πληροφορίες που αφορούν το παρελθόν, οδηγούν σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις.

Τι να προσέχεις;
Ζώα, παιδιά, αδέρφια, μεταφορικά μέσα και ο τρόπος που επικοινωνούμε, θέλουν προσοχή.

 

Σχετικά άρθρα