Η συναισθηματική νοημοσύνη στον αστρολογικό χάρτη

ASTROTEAM GUEST
19/02/2021

Το ότι οι άνθρωποι βιώνουμε συνεχώς την επίδραση των συναισθημάτων σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο. Το πώς συνδεόμαστε με αυτά, η σχέση δηλαδή με τη συναισθηματική μας λειτουργία, είναι κάτι που διαφέρει σε κάθε άτομο. Είναι μια συνεχής ψυχονοητική διαδικασία που ορίζεται από την ιδιοσυγκρασία, τις εκάστοτε συνθήκες που γεννιέται και αναπτύσσεται κάθε άτομο και βέβαια από το επίπεδο συνειδητότητας που έχει επιτύχει.

Μελετώντας τον αστρολογικό χάρτη ενός ατόμου που μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ιδιοσυγκρασία και την ιστορία του, μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία που επιδρούν και διαμορφώνουν τη σχέση με τα συναισθήματά του και κατ’ επέκταση με τα συναισθήματα των άλλων. Μπορούμε να διακρίνουμε τη δυσκολία και το πού χρειάζεται περισσότερη δουλειά, προκειμένου να αναπτύξει την συναισθηματική του νοημοσύνη.

Αρχετυπικά, το στοιχείο του νερού συμβολίζει και αντιπροσωπεύει το συναίσθημα. Συνεπώς μια βασική πιθανή ένδειξη συναισθηματικής «ξηρότητας», μπορεί να είναι η έλλειψη του στοιχείου του νερού σε συνδυασμό με υπερτονισμένο το αέρινο στοιχείο, κάτι που δυσκολεύει την σύνδεση με ένα ψυχικό πεδίο που δεν λειτουργεί με τη λογική, όπως είναι τα συναισθήματα.

Αν η έλλειψη στοιχείου του νερού, εμφανίζεται επίσης και στους αντίστοιχους υδάτινους οίκους 4ο, 8ο,12ο, (ακμή σε ζώδιο) και οι οίκοι αυτοί είναι κενοί από πλανήτες, μπορεί να είναι ένας επιπλέον παράγοντας ελλιπούς ενσυναισθητικής αντίληψης.

Φυσικά, υπάρχουν πολλές ενδείξεις σε έναν αστρολογικό χάρτη που μπορεί να δυσκολεύουν την σύνδεση με τη συναισθηματική μας πλευρά. Ενδεικτικά μπορούμε να διερευνήσουμε:

Το ζώδιο και τη θέση της Σελήνης που περιγράφει τη λειτουργία και τις ανάγκες του ψυχισμού μας, καθώς και τις όψεις που κάνει στο γενέθλιο χάρτη. Για παράδειγμα, σε μια σελήνη στον Αιγόκερω, στον 3ο οίκο με δύσκολες όψεις Κρόνου και Πλούτωνα, το να συνδεθεί και να εκφράσει βαθιά συναισθήματα, πιθανόν να προκαλεί τόση ανασφάλεια, ώστε να προκαλείται «πάγωμα» και αποκοπή από αυτά.

Επίσης το ζώδιο, η θέση και οι όψεις του Ερμή σε έναν χάρτη, εφόσον μιλάμε για τον πλανήτη της επικοινωνίας και της κατανόησης, σχετίζεται με το κατά πόσον η επικοινωνία και κατανόησή μας στρέφεται και προς τα μέσα, ή μένει μόνο στην αλληλεπίδραση νοητικών ερεθισμάτων.

Ακόμα, η θέση του Κρόνου και οι δύσκολες όψεις του με προσωπικούς πλανήτες, μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά στο να συνδεθεί ένα άτομο συναισθηματικά, κρατώντας το σε μια πραγματιστική-ορθολογιστική οπτική.

Αντίστοιχα, σε αντίθεση με την δυσκολία σύνδεσης και έκφρασης των συναισθημάτων, μπορούμε να πούμε, ότι η έντονη παρουσία του στοιχείου του νερού σε ένα χάρτη, σε συνδυασμό με την έλλειψη αέρινου στοιχείου, προδιαθέτει έναν έντονο συναισθηματισμό και μπλοκάρισμα της νοητικής-λογικής λειτουργία στο άτομο. Στην καθημερινή επικοινωνία του συχνά δυσκολεύεται να αντιληφθεί τα μηνύματα της πραγματικότητας, και, κυρίως σε καταστάσεις κρίσης, μπορεί να κατακλύζεται συναισθηματικά, χωρίς να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Η ισορροπία των στοιχείων είναι σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο και αν υπάρχει σε έναν αστρολογικό χάρτη είναι μια βοηθητική προδιαγραφή.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της αυτογνωσίας μας και η συνειδητότητα είναι αυτή που καθορίζει το πόσο λειτουργικά συνδέονται όλα τα στοιχεία της ύπαρξης μας. Στόχος είναι η εναρμόνιση της λειτουργίας των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, δηλαδή της λογικής και της συναισθηματικής λειτουργίας.

Με αστρολογικό λεξιλόγιο, μπορούμε να πούμε απλοϊκά, ότι στόχος είναι η σύνδεση της αρχετυπικής λειτουργίας του Ερμή (λογική), με την αρχετυπική λειτουργία της Σελήνης (συναίσθημα).

Από τη Μαρίνα Καλοκαιρινού

Θέλεις να σπουδάσεις Αστρολογία;

Σπουδές Αστρολογίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης στην Εναλλακτική Παιδεία!

Σχετικά άρθρα