Τετάρτη 5.5.2021

ΝΟΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
05/05/2021
Το κενό και το τίποτα, είναι το μέτρο χρησιμότητας κάθε ενέργειας μας.
Λάο Τσε

Τα καλά νέα:
Περισσότερη ενέργεια, θάρρος και όρεξη.

Τι να προσέχεις;
Συναισθηματικά και επικοινωνιακά μπερδέματα.

 

Σχετικά άρθρα